Bunscoil Phobal Feirste
As Dúchas Dóchas

Ag obair ón bhaile - Working from Home

17-Márta-20

Ag obair ón bhaile-Working from home

Is féidir teacht ar chuid mhaith de na cláracha atá in úsáid againn ar scoil fríd an córas c2k le do login c2k agus an pasfhocal.

You can access many of the programmes used in school throigh the C2k site using your c2k login an password.

www.c2kschools.net

Seomra Nuachta & Newsdesk

These are superb sites with a range of activities in both Irish and English

Log into C2k click on ‘MyLinks’ and scroll over until you see the ‘SN’ logo for Seomra Nuachta or the ‘ND’ logo for Newsdesk.

Further activities are being added to both these sites on a daily basis and there will be new activities for children working from home as well.

Áiseanna Ginearálta – General Resources

BBC Bitesize- Great site covering a wide range of topics and levels

https://www.bbc.co.uk/bitesize/primary

Topmarks- Maths activities

https://uk.ixl.com/

Twinkl- General resources for all levels

https://www.twinkl.com/

Ríomhfhoclóir matamaitice – Online Mathmatical Dictionary and visual examples

http://legacy.ccea.org.uk/focloirmata/

Word games - Irish

Féasta focal

https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal

Foghlaí Focal- Irish word Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/foghla%C3%AD_focal

Cód na Gaeilge- Irish Phonics Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/eochairch%C3%A9imeanna_1_2/r%C3%A9ims%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/c%C3%B3d_na

Cód na Gaeilge App store

https://apps.apple.com/gb/app/c%C3%B3d-na-gaeilge/id1205890757

Cód na Gaeilge Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ccea.codnagaeilge

Digital dialects Irish word games

https://www.digitaldialects.com/Irish.htm

Léitheoireacht - Reading

Bonnchéim Foundation

Dreimire

http://legacy.ccea.org.uk/dreimire/

EC1-KS1

Clár luathléitheoireachta Cluichí- Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/bhonnch%C3%A9im/r%C3%A9ims%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/an_cl%C3%A1r

Léitheoireacht R6/7- Reading P6/7

Beatha le Bua- Nonfiction Series looking at the lives of famous people around the world

https://ccea.org.uk/learning-resources/beatha-le-bua

An Cheist faoi Mozart

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20Cheist%20faoi%20Mozart.pdf

Tá na hEitleoga in Airde sa Spéir

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/T%C3%A1%20na%20hEitleoga%20in%20Aired%20sa%20Sp%C3%A9ir.pdf

Toro! Toro! Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/TORO%21%20TORO%21.pdf

An Fáth Ar Tháinig Na Míolta Móra Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20F%C3%A1th%20Ar%20Th%C3%A1inig%20Na%20M%C3%ADolta%20M%C3%B3ra.pdf

Cúláilte Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/C%C3%BAl%C3%A1ilte.pdf

An Gasúr a Chaith Pitseámaí Stríocacha (The boy in the striped Pyjamas Irish)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20Gas%C3%BAr%20a%20Chaith%20Pitse%C3%A1ma%C3%AD%20Str%C3%ADocacha.pdf

Capall Cogaidh – Warhorse (Irish)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/CapallCogaidh.pdf

Foclóir – Dictionary

www.teanglann.ie

www.tearma.ie

TFC –ICT

Aipeanna don ríomhchlárúchán – Programming Apps

Foundation/EC1

Kodable

Bee-Bot

Scratch Junior

EC1/EC2

Scratch Junior

Tynker

Swift Playgrounds

Hopscotch

Lego Fix the Factory

Box Island

Lightbot Hour

Events
No events found
19-Már-2020
Ag an am éiginnte seo, tá Bunscoil Phobal Feirste ag déanamh ár seacht ndícheall cúrsaí a bhainistiú chun ár bpáistí agus teaghlaigh a choinneáil sábhailte. The safety and wellbeing of our children is always of paramount importance for us at Bunscoil
17-Már-2020
Working from home
13-Már-2020
Tá súil againn go bhfuil cúrsaí sláinte go maith i láthair na huaire. Thíos tá treoir agus comhairle maidir le cúrsaí reatha sláinte. Please see below our communication regarding the current situation in Ireland
Contact Us
 
 
 
Contact
Bunscoil Phobal Feirste
11 Páirc Rosgoill
Bóthar Seoighe
Béal Feirste
BT11 9QS

028 90 301598

Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2020 Bunscoil Phobal Feirste