Bunscoil Phobal Feirste
As Dúchas Dóchas

Teicneolaíocht Faisnéise agus cumarsáide

20-Nollaig-16
Teicneolaíocht Faisnéise agus cumarsáide

Tá TFC ina chuid lárnach d’fhoghlaim na ndaltaí agus ag foireann teagaisc na scoile i mBunscoil Phobal Feirste. Úsáidtear é chun foghlaim na bpáistí a chothú agus a chur chun cinn i Litearthacht, Uimhreas agus trasna an churaclaim ar fad. Faoi láthair tá seomra ríomhairí ag an scoil ina bhfuil 24 ríomhaire deisce, 28 ríomhaire glúine agus 14 IPad a bhfuil clár ama acu, curtha le chéile ag an chomhordaitheoir TFC sa dóigh is go mbíonn teacht ag gach rang ó R1-R7 orthu gach seachtain. Tá clár bán idirghníomhach ag an chuid is mó de na seomraí agus baintear úsáid astu go minic le cur le foghlaim na bpáistí. Is é an cuspóir atá le TFC i mBunscoil Phobal Feirste ná go mbeadh na daltaí in inmhe eolas a úsáid agus a láimhseáil i ndóigh atá cruthaíocht, freagrach agus éifeachtach. Cuidíonn sé leis na daltaí a bheith ina bhfoghlaimeoirí atá muiníneach agus neamhspleách. Is iad na haidhmeanna atá ag TFC i mBunscoil Phobal Feirste ná go mbeidh na daltaí in inmhe:

  • Cumas i TFC a fhorbairt chun eolas a fháil, a roghnú agus a úsáid
  • TFC a úsáid chun cumarsáid chuí, éifeachtach a dhéanamh
  • Chun eolas TFC a úsáid in achair eile curaclaim go háirithe i Litearthacht agus Uimhreas
  • Chun scileanna teanga agus cumarsáide a fhorbairt
  • Le foghlaim faoi na luachanna a mbaineann le TFC i dtaca leis an saol amuigh trí fhoghlaim faoi cheisteanna ar shlándáil, cosaint, rúin agus cruinneas.

ICT forms a central part of the pupil’s learning and staff teaching at Bunscoil Phobal Feirste. It is used to further develop and promote the children’s learning and achievements in Literacy, Numeracy and across the entire curriculum. Currently the school has a computer suite comprising of 24 desktop computers, 28 laptops, as well as a set of 14 ipads which are timetabled for weekly use by our ICT coordinator for every class from P1 To P7. The majority of our classrooms (11/14) also have an interactive whiteboard which are regularly used to enhance our pupils learning experiences. ICT within Bunscoil Phobal Feirste is aimed at enabling our students to manage and use information in a creative, reponsible and effective way. It also enables our pupils to become confident and independent learners. Our aims of ICT at Bunscoil Phobal Feirste are to enable our students:

  • To develop ICT capability in finding, selecting and using information
  • To use ICT for effective and appropriate communication
  • To apply ICT knowledge to other areas of the curriculum especially in Literacy and Numeracy
  • To develop language and communication skills
  • To learn about the values of ICT to them and to society in general through learning about issues of safety, security, confidentaility and accuracy.

Events
Már
05 2018
R3 Céad Fhaoistin
Már
16 2018
Scoil druidte
Már
19 2018
Scoil druidte
Már
29 2018
Leath Lae
12-Feabh-2018
Ní féidir leis an pháiste bheith ag foghlaim ón mhúinteoir mura bhfuil do sé/sí ar scoil. Is ionann lá amháin caillte agus deis foghlama imithe.
12-Feabh-2018
Bhí seachtain Harry Potter ann ar na mallaibh agus chuaigh rang 5 chuig leabharlann Suffolk chun scéalaíocht ó leabhair JK Rowling a chloisteáil. Bhí lá den scoth ag an rang.
12-Feabh-2018
Bhí Camógs na scoile iontach gnóthach ar na mallaibh idir blitz Gaelscoile agus comórtas chumann na mBunscoil. Maith sibh a cháilíní!
12-Feabh-2018
Please take note of these upcoming dates and events
Contact Us
 
 
 
Contact
Bunscoil Phobal Feirste
11 Páirc Rosgoill
Bóthar Seoighe
Béal Feirste
BT11 9QS

028 90 301598

Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2018 Bunscoil Phobal Feirste