Ag obair ón bhaile - Working from Home

Ag obair ón bhaile-Working from home

Is féidir teacht ar chuid mhaith de na cláracha atá in úsáid againn ar scoil fríd an córas c2k le do login c2k agus an pasfhocal.

You can access many of the programmes used in school throigh the C2k site using your c2k login an password.

www.c2kschools.net

Seomra Nuachta & Newsdesk

These are superb sites with a range of activities in both Irish and English

Log into C2k click on ‘MyLinks’ and scroll over until you see the ‘SN’ logo for Seomra Nuachta or the ‘ND’ logo for Newsdesk.

Further activities are being added to both these sites on a daily basis and there will be new activities for children working from home as well.

Áiseanna Ginearálta – General Resources

BBC Bitesize- Great site covering a wide range of topics and levels

https://www.bbc.co.uk/bitesize/primary

Topmarks- Maths activities

https://uk.ixl.com/

Twinkl- General resources for all levels

https://www.twinkl.com/

Ríomhfhoclóir matamaitice – Online Mathmatical Dictionary and visual examples

http://legacy.ccea.org.uk/focloirmata/

Word games - Irish

Féasta focal

https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal

Foghlaí Focal- Irish word Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/foghla%C3%AD_focal

Cód na Gaeilge- Irish Phonics Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/eochairch%C3%A9imeanna_1_2/r%C3%A9ims%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/c%C3%B3d_na

Cód na Gaeilge App store

https://apps.apple.com/gb/app/c%C3%B3d-na-gaeilge/id1205890757

Cód na Gaeilge Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ccea.codnagaeilge

Digital dialects Irish word games

https://www.digitaldialects.com/Irish.htm

Léitheoireacht - Reading

Bonnchéim Foundation

Dreimire

http://legacy.ccea.org.uk/dreimire/

EC1-KS1

Clár luathléitheoireachta Cluichí- Games

http://legacy.ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/bhonnch%C3%A9im/r%C3%A9ims%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/an_cl%C3%A1r

Léitheoireacht R6/7- Reading P6/7

Beatha le Bua- Nonfiction Series looking at the lives of famous people around the world

https://ccea.org.uk/learning-resources/beatha-le-bua

An Cheist faoi Mozart

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20Cheist%20faoi%20Mozart.pdf

Tá na hEitleoga in Airde sa Spéir

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/T%C3%A1%20na%20hEitleoga%20in%20Aired%20sa%20Sp%C3%A9ir.pdf

Toro! Toro! Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/TORO%21%20TORO%21.pdf

An Fáth Ar Tháinig Na Míolta Móra Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20F%C3%A1th%20Ar%20Th%C3%A1inig%20Na%20M%C3%ADolta%20M%C3%B3ra.pdf

Cúláilte Michael Murpurgo (Irish language version)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/C%C3%BAl%C3%A1ilte.pdf

An Gasúr a Chaith Pitseámaí Stríocacha (The boy in the striped Pyjamas Irish)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/An%20Gas%C3%BAr%20a%20Chaith%20Pitse%C3%A1ma%C3%AD%20Str%C3%ADocacha.pdf

Capall Cogaidh – Warhorse (Irish)

https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset/Curriculum/CapallCogaidh.pdf

Foclóir – Dictionary

www.teanglann.ie

www.tearma.ie

TFC –ICT

Aipeanna don ríomhchlárúchán – Programming Apps

Foundation/EC1

Kodable

Bee-Bot

Scratch Junior

EC1/EC2

Scratch Junior

Tynker

Swift Playgrounds

Hopscotch

Lego Fix the Factory

Box Island

Lightbot Hour

No events found
02-Samh-2022
Táimid iontach sásta leis an dul chun cinn atá déanta ar an tógáil nua. Tháinig Comhairle na nDaltaí le chéile ar na mallaibh agus thug siad cuairt ar an suíomh nua.
02-Samh-2022
Chuir muid fáilte is céad roimh iardhalta dár gcuid, Cairbre Ó Cairealláin agus ghlac sé aoi speisialta leis - Corn Liam Mhic Carthaigh!
02-Samh-2022
Chuir muid fáilte roimh an Aire Oideachais, Michelle McIlveen ar na mallaibh.
11 Páirc Rosgoill, Bóthar Seoighe, Béal Feirste, BT11 9QS
028 90 301598
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Bunscoil Phobal Feirste