Fáilte / Welcome

Fáilte / Welcome
Ar son Bhunscoil Phobal Feirste agus Naíscoil Bhreandáin ba mhaith liom fearadh na fáilte a chur romhaibh chun na scoile s’againn. Agus muid ag teacht i dtreo an leathchéid, táimid ag caitheamh súil siar ar ár dturas go dtí seo agus an clú atá faighte ag an scoil mar lárionad scoth-oideachais agus cultúrtha do pháistí na háite agus máguaird. Bunaithe in 1971 ag grúpa tuismitheoirí ceannródaíoch a raibh fís acu don Ghaeloideachas, tá fás agus forbairt iontach tagtha ar an scoil ó shin de bharr tuismitheoirí agus múinteoirí díograiseacha a cheannaíonn isteach san fhís go dtí an lá atá inniu ann. Is breá linn a bheith ag ceiliúradh ratha ag gach leibhéal agus tá saol na scoile dírithe ar dhílseacht dár oidhreacht chultúrtha agus mian go mbainfidh gach Gael óg atá faoinár stiúir a lánacmhainneacht amach ina saol. Cinntíonn éiteas leithleach agus curaclam leathan s’againn go gcothaítear buanna agus tréithe ar leith ár bpáistí tríd deiseanna a bheith acu páirt a ghlacadh i réimse leathan de ghníomhaíochtaí tras-churaclaim agus seach-churaclaim ar nós Ceoil, na taibh-ealaíona agus Spóirt. Tá foireann againn atá tiomanta go mbaineann gach páiste atá faoinár gcúram sult agus tairbhe as am s’acu ar Bhunscoil Phobal Feirste agus go dtógann siad cairdeas agus cuimhní cinn agus iad linn, a mhaireann ar feadh an tsaoil.

On behalf of Bunscoil Phobal Feirste & Naíscoil Bhreandáín I would like to warmly welcome you to our school. As Bunscoil Phobal Feirste approaches its 50th year, the school is looking back on it’s great journey and well earned reputation for providing excellent and varied education and cultural development for all children from our locality and beyond. Established in 1971 by a pioneering group of parents who had a vision for Irish Medium Education, the school was started and was then grown and developed further by dedicated groups of teachers and parents who have since been buying into the unique vision and ethos that Bunscoil Phobal Feirste was founded upon. We like to celebrate success at every level and our school life is driven by loyalty to our cultural heritage and a desire to ensure that each of our young Gaels achieve his/her potential. Our unique ethos and broad curriculum ensures that children’s gifts and talents are nurtured and that they have the opportunity to participate in a wide range of cross-curricular and extra-curricular activities including Music, Performing Arts and Sports. Our staff are committed to ensuring that every child in our care enjoys their time at Bunscoil Phobal Feirste, making friends and memories that last a lifetime.
No events found
21-Noll-2023
Important Dates & Events coming up for your Diary
21-Noll-2023
Our student council helping out this Christmas.
21-Noll-2023
Our School Choir & Trad group entertains the local community.
11 Páirc Rosgoill, Bóthar Seoighe, Béal Feirste, BT11 9QS
028 90 301598
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Bunscoil Phobal Feirste