Teicneolaíocht Faisnéise agus cumarsáide

Teicneolaíocht Faisnéise agus cumarsáide

Tá TFC ina chuid lárnach d’fhoghlaim na ndaltaí agus ag foireann teagaisc na scoile i mBunscoil Phobal Feirste. Úsáidtear é chun foghlaim na bpáistí a chothú agus a chur chun cinn i Litearthacht, Uimhreas agus trasna an churaclaim ar fad. Faoi láthair tá seomra ríomhairí ag an scoil ina bhfuil 24 ríomhaire deisce, 28 ríomhaire glúine agus 14 IPad a bhfuil clár ama acu, curtha le chéile ag an chomhordaitheoir TFC sa dóigh is go mbíonn teacht ag gach rang ó R1-R7 orthu gach seachtain. Tá clár bán idirghníomhach ag an chuid is mó de na seomraí agus baintear úsáid astu go minic le cur le foghlaim na bpáistí. Is é an cuspóir atá le TFC i mBunscoil Phobal Feirste ná go mbeadh na daltaí in inmhe eolas a úsáid agus a láimhseáil i ndóigh atá cruthaíocht, freagrach agus éifeachtach. Cuidíonn sé leis na daltaí a bheith ina bhfoghlaimeoirí atá muiníneach agus neamhspleách. Is iad na haidhmeanna atá ag TFC i mBunscoil Phobal Feirste ná go mbeidh na daltaí in inmhe:

  • Cumas i TFC a fhorbairt chun eolas a fháil, a roghnú agus a úsáid
  • TFC a úsáid chun cumarsáid chuí, éifeachtach a dhéanamh
  • Chun eolas TFC a úsáid in achair eile curaclaim go háirithe i Litearthacht agus Uimhreas
  • Chun scileanna teanga agus cumarsáide a fhorbairt
  • Le foghlaim faoi na luachanna a mbaineann le TFC i dtaca leis an saol amuigh trí fhoghlaim faoi cheisteanna ar shlándáil, cosaint, rúin agus cruinneas.

ICT forms a central part of the pupil’s learning and staff teaching at Bunscoil Phobal Feirste. It is used to further develop and promote the children’s learning and achievements in Literacy, Numeracy and across the entire curriculum. Currently the school has a computer suite comprising of 24 desktop computers, 28 laptops, as well as a set of 14 ipads which are timetabled for weekly use by our ICT coordinator for every class from P1 To P7. The majority of our classrooms (11/14) also have an interactive whiteboard which are regularly used to enhance our pupils learning experiences. ICT within Bunscoil Phobal Feirste is aimed at enabling our students to manage and use information in a creative, reponsible and effective way. It also enables our pupils to become confident and independent learners. Our aims of ICT at Bunscoil Phobal Feirste are to enable our students:

  • To develop ICT capability in finding, selecting and using information
  • To use ICT for effective and appropriate communication
  • To apply ICT knowledge to other areas of the curriculum especially in Literacy and Numeracy
  • To develop language and communication skills
  • To learn about the values of ICT to them and to society in general through learning about issues of safety, security, confidentaility and accuracy.

No events found
21-Noll-2023
Important Dates & Events coming up for your Diary
21-Noll-2023
Our student council helping out this Christmas.
21-Noll-2023
Our School Choir & Trad group entertains the local community.
11 Páirc Rosgoill, Bóthar Seoighe, Béal Feirste, BT11 9QS
028 90 301598
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Bunscoil Phobal Feirste